Termeni și condiții

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de produse si servicii de catre Sc. HERACLES IMOB SRL. si partenerii, prin intermediul siteului de prezentare www.pret-fierbeton.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

1)Cumparator – persoana fizica , firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
2)Vanzator –Sc. HERACLES IMOB SRL, avand datele CUI RO24068909; J40/10713/2008
Sediu social: Aleea Bujoreni Nr. 2, Bucuresti / Sector 6, sau orice partener din siteul Pret-fierbeton.ro

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul
este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca
plata acestora.

Contract – o comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi , dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specific
b. Contractul de livrare a marfurilor sau a serviciilor incheiat intre Vanzator si Cumparator .
c. Termene si conditii
d. Specificatii ala Cumparatorului (daca este cazul)
Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face personal prin contactarea reprezentantului zonal ,telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatele de comformitate si provenienta emise de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta a structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete, insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante;

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice, textele sunt marci in proprietatea Sc Emioan Srl si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului.Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului www.pret-fierbeton.ro. Emioan nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, Vanzatorul nu va dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la Cumparator, decat pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare.

7. TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite..
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 7 zile lucratoare.

8. FACTURARE – PLATI

a)Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comandasi in Contractul inchieat intre Vanzator si Cumparator. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Marfurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Marfurile si Serviciile in conditiile contractuale catre Cumparator.
Vanzatorul va efectua livrarea Marfurilor si Serviciilor pe teritoriul Romaniei.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Marfurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda.

11. SPECIFICATII TEHNICE

Toate produsele comercializate vor fi insotite de certificate de comformitate si provenienta emise de producator sau importator .

12. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Marfurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de Societatea de transport sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

13. RASPUNDERE

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

14. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

16. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.